Конкурси

12/04/2016

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА НАЈДОБРО ГРАФИЧКИ ОБЛИКУВАН ПОСТЕР ЗА БИСТА

29/09/2014

КОНКУРС

за избор на идејно решение за објекти за високо образование

30/06/2014

КОНКУРС

за доделување на Наградата "13 Ноември"

05/05/2014

Последен објавен конкурс

Краток опис за конкурсот

Архивирај ја македонската архитектура