БИМАС

БИМАС 2014

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

06 - 19.05.2014 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Мартин Пановски

Претседател

Ангел Ситновски, Ана Радоњиќ, Максим Наумовски, Ерина Филиповска, Тијана Каевска, Мартина Петковска, Фросина Зафировска

Членови на ОО

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

84

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Мишко Ралев- претседател, Огнен Марина, Владимир Петровски,

Методи Хаџи Андов, Лилјана Николовска, Филип Дубровски,

         Зоран Петровски

 

СЕЛЕКТОР

Билјана Филиповска

 

ГЛАВНА НАГРАДА 

  Не е доделена’’ 

 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура