БИМАС

 

 БИМАС 1981

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ 

16 – 28 02. 1981 година

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР 

Трајко Димитров – претседател

Александар Смилевски, Александар Никољски, Соња Димитровска,

Александар Кочишки, Соња Панчевска, Весна Штербинска

членови на О.О.

Александар Кочишки, Ленка Јанева, Александар Никољски

уредувачки одбор

Александар Никољски, Слободан Живковски

дизајн на насловна страна и знакот на БИМАС

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ 

80

ЖИРИ – КОМИСИЈА 

Борис Чипан, Радомир Волинец, Венцислава Гаврилска,

Томислав Писевски, Соња Панчевска, Богдан Мусовиќ, Душан Перчинков

 

 

ГЛАВНА НАГРАДА 

 Спортска сала во Куманово

Трајко Димитров, Живко Гелевски

 

 

 

 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура