Голема годишна награда

 

2006 – Проект  “Град на можни светови”– Михаило Зиновски, Саша Тасиќ, Димитар Папастеревски, Јован Ивановски, Владимир Петровски,

           куратори  – Минас Бакалчев, Митко Хаџи Пуља.

           Комисија – Трајко Димитров (АА на ААМ), Виолета Бакалчев, Викторија Еремеева, Јагода Мицајкова, Десков Владимир.

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура