Голема годишна награда

2007 – ДЕЛОВЕН ЦЕНТАР “ШТРК”  ул. “8ма Ударна бригада” – Скопје, арх.Миле Пауновски.

           Комисија – Радомир Лаловиќ (АА на ААМ), Мартин Гулески, Димитар Папастеревски, Чаушевска Македонка и Марјан Дамевски.

 

 

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура