БИМАС

 

БИМАС 1983

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ 

14 – 28 02. 1983 година

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР 

Александар Смилевски – претседател

Александар Никољски, Александар Кочишки, Ленка Јанева, Васил Иљов,

Душка Шуловиќ, Боро Влахчев, Јанко Гогишевски, Соња Панчевска,

Трајче Ружиновски, Венцислава Гаврилска

членови на ОО 

Ленка Јанева, Весна Штербинска

уредувачки одбор

Митко Хаџи Пуља

дизајн на насловна страна и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

133 + 4 дипломски работи

ЖИРИ – КОМИСИЈА 

Крум Томовски - претседател

Трајко Димитров, Горица Бошковиќ, Александар Кочишки, Александар Гицов,

Никола Фидановски-Кочо, Зоран Петровски

 

ГЛАВНА НАГРАДА 

‘’Спомен дом на Разловечко востание ’’

 во село Разловци 

Георги Константиновски

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура