БИМАС

 

 

БИМАС 1985

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ 

18.02. – 18.03.1985 година

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Александар Никољски – претседател

Кирил Муратовски, Ленка Јанева, Димче Димитровски, Лазар Шуманов,

Зоран Петровски, Стево Коцевски, Олга Чоланчевска, Лидија Марковска,

Радомир Лаловиќ, Јордан Лонгуров, Владимир Наумчески, Мишко Ралев

членови на ОО

Златко Хаџи-Пецов

уредувачки одбор

Мартин Гулески, Влатко  Коробар

дизајн на каталог БИМАС

Мирослав Грчев, Лазо Плавевски

дизајн на насловна страна и плакат

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ 

132 + 22 дипломски трудови

 

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Георги Константиновски - претседател

Панта Христовски, Рафаил Влчевски, Јордан Лонгуров, Слободан Здравковски,

Соња Димитрова, Симон Шемов

 

ГЛАВНА НАГРАДА 

‘’ Дом на културата  ’’  во Србица

Александар Никољски

 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура