БИМАС

 

 

БИМАС 1987

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

20.05. – 10.06.1987 година

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Венцислава Гаврилска - претседател

Панта Христовски, Јагода Мицајкова, Милица Јанакиева, Димитар Мартулков,

Даница Петровиќ, Соња Димитриевска, Александар Кочишки, Весна Мавродиева

членови на ОО

Александар Цветковски, Костадин Панчев-Динке, Нарциса Групче

уредувачки одбор

Костадин Танчев - Динке

дизајн на плакат и каталог БИМАС

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ 

86

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Кирил Муратовски - претседател

Мартин Гулески, Викторија Зарчева, Аспарух Смилевски, Владо Ќосевски,

Владо Георгиевски, Климе Коробар

 

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Станбен објект на Илинденска 70 ’’

Василка Ладинска 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура