БИМАС

 

 

БИМАС 1989

  

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

02-15.10.1989 година

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР 

Димитар Мартулков - претседател

Минас Бакалчев, Марија Петровска, Ранчо Христов, Панта Христовски

членови на ОО

Нарциса Групче, Александар Цветковски

уредувачки одбор 

АПОРЕА и Митко Хаџи Пуља

дизајн на плакат и насловна страна

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ 

124 + 4 студентски работи

 

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Климент Грозданов - претседател

Драган Крстев, Вангел Наумовски, Столе Попов, Владимир Пота,

Александар Прилепчански

  

ГЛАВНА НАГРАДА 

‘’ Хотел Белви  ’’  во Охрид

Софија Хаџиева Мизова,

Маргарита Хаџиева Трендафиловска 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура