БИМАС

 

БИМАС 1991

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

24.10 - 09.11.1991 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Миодраг Митровиќ - претседател

Вангел Божиновски, Олга Чоланчевска, Мартин Гулески

членови на ОО

Елизабета Аврамовска, Анета Христова, Силвана Вановска

уредувачки одбор

Жарко Ристевски, Бобан Стефановски

компјутерска обработка на каталог 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

88 + 6 дипломски работи

 

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Михаило Волканов - претседател

Ѓорѓи Банишки, Димитар Димитровски, Душан Перчинков, Стеван Смилевски, Владимир Милчин, Софија Хаџиева Мизова

СЕЛЕКТОР

Александар Никољски

 

ГЛАВНА НАГРАДА 

‘’ Станбена зграда на ул.Ленинова’’ 

Благородна Грозданова Грчева,

Рита Митревска Стојческа

 

 

 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура