БИМАС

БИМАС 1993

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

30.09 - 14.10.1993 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

 Тихомир Стојков

претседател

Вања Стефановски, Фросина Зафировска, Јасмина Алексиевска

членови на ОО

Александар Наумовски, Весна Бошевска, Крстин Павловски 

уредувачки одбор на каталог

Елизабета Аврамовска

   дизајн на каталог 

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

130

ЖИРИ – КОМИСИЈА

/

СЕЛЕКТОР

Софија Хаџиева Мизова

БИСТА

Бенале на студенти по архитектура

за прв пат

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ ДТЦ Мавровка’’ 

Здравко Рафаиловски, Донка Петрова Костиќ 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура