БИМАС

БИМАС 1995

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

28.09 - 14.10.1995 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР 

Јован Стефановски Жан

Претседател

Снежана Атанасова, Лилјана Митровиќ, Владимир Арсовски,

членови на ОО

Александар Наумовски, Весна Бошевска, Крстин Павловски 

уредувачки одбор на каталог

Е.Т.А.П.А., Драги Зафиров, Бранко Глигоров

дизајн и копјутерска обработка на каталог

насловна страна и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

76

ЖИРИ – КОМИСИЈА

жири за најдобар ентериер

СЕЛЕКТОР

Крсто Тодоровски

БИСТА

Меланија Шерденковска

организатор на БИСТА 1995

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Палата Унија’’ 

Георги Константиновски 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура