БИМАС

БИМАС 1997

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

12 - 28.01.1997 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Витомир Савиќ

Претседател

Мартин Гулески, Фросина Зафировска, Зорица Мазева

членови на ОО

Рада Спасовска,  

уредување на каталог

Билјана Стевковска Савиќ, Микена - Битола

дизајн и копјутерска обработка на каталог,

насловна страна и плакат

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

134

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Кирил Настевски, Александар Прилепчански, Благородна Грозданова,

Зоран Ивановски, Натка Ќосева, Румен Ќамилов

СЕЛЕКТОР

Славко Брезоски 

БИСТА

Михајло Волканов, Мишко Ралев

организатор на БИСТА 1997

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Деловен објект на аголот

од улиците Максим Горки и 8ми Март’’ 

Оливија Мојсова, Душанка Шуловиќ

 

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура