БИМАС

БИМАС 2000

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

18.01 - 01.02.2000 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Мишко Ралев

Претседател

Александар Радевски, Фросина Зафировска, Даница Павловска, Михаил Токарев

Членови на ОО

Огнен Марина  

соработник на каталог

Минас Бакалчев, Митко Хаџи Пуља

Дизајн на насловна страна и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

99

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Панта Христовски, Љиљана Петровска, Јасмина Сиљановска, Душанка Шуловиќ, Златко Томски, Здравко Рафаиловски, Владимир Бороевиќ

СЕЛЕКТОР

Ранчо Христов

БИСТА

Александар Прилепчански, Елизабета Касапова

организатор на БИСТА 2000

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Станбено - деловен објект СМС’’ 

Марија Марковска, Минас Бакалчев, Митко Хаџи Пуља

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура