БИМАС

БИМАС 2002

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

21.03 - 05.04.2002 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Дивна Пенчиќ

Претседател

Борјан Борозанов, Фросина Зафировска, Елизабета Касапова, Александра Петровска, Максим Трајковски

Членови на ОО 

Александар Радевски, Ана Ивановска, Владимир Десков  

координатори за каталог и плакат

Виктор Михајлов, Александар Наумчески

дизајн на насловна страна и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

166

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Георги Константиновски – претседател

Иван Велковски, Владо Пота, Радомир Лаловик, Вера Жежељ,

Александар Џартовски, Коста Трајковски

СЕЛЕКТОР

Јагода Мицајкова

БИСТА

Иванка Кировска, Огнен Марина

Координатори на БИСТА 2002

 

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Гимназија НОВА ’’ 

Мартин Гулески, Влатко П.Коробар

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура