БИМАС

БИМАС 2006

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

16 - 31.04.2006 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Ангел Ситновски

Претседател 

Фросина Зафировска

координатор на главна изложба

Димитар Глигоров  

дизајн на насловна страна и плакат

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

149

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Никола Велковски - претседател

Лилјана Дубровска, Наташа В.Савиќ, Љубиша Ѓорѓевиќ, Наташа Милованчев, Доминика Бошкова, Маја Китановска 

СЕЛЕКТОР

Звонко Тасевски

БИСТА

Гоце Аџи Митрески

координатор на БИСТА 2006

 

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Воксваген и Ауди Центар ’’ 

Марија Марковска

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура