БИМАС

БИМАС 2010

 

ВРЕМЕ НА ОДРЖУВАЊЕ

24.03 - 06.04.2010 година

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Кристинка Радевски

Претседател

Грчев Кокан, Никола Николовски, Владимир Десков,

Максим Наумовски, Лазар Димов

Членови на ОО

 

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

156

ЖИРИ – КОМИСИЈА

Вера Ќосевска, Мартин Гулески, Викторија Еремеева, Страхиња Трпевски,

Фросина Ралева Стојчевска, Наташа Милованчев, Дејан Секуловски

 

СЕЛЕКТОР

Мишко Ралев

 

ГЛАВНА НАГРАДА

‘’ Витарија Стоби во Градско’’ 

Александар Радевски, Викторија Ставриќ

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура