Голема годишна награда

 

2008 – ТРГОВСКО  ДЕЛОВЕН  ОБЈЕКТ  ”ГЕТРО” – Гостивар,

           автори Ирина Бојаџиевска и Звонко Тасевски.

           Комисија – Александар Смилевски (АА на ААМ), Радевски Алексадар, Лилјана Ивановска, Дејан Секуловски и проф. Михајло Волканов.

 

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура