Голема годишна награда

2009 –Изложбено-продажен салон со складиште - “ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ”,

          арх. проф.Никола Павловски.

          Комисија – Климент Заров (АА на ААМ), Жаклина Ангеловска, Ленче Јаневска, Сашо Блажевски и Звонко Тасевски.

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура