Голема годишна награда

2010 – Основно училиште со градинка “НОВА” – автор  Влатко П.Коробар.

           Комисија – Олга Папеш (АА на ААМ), проф. Никола Павловски, Огнен Марина, Бојан Каранаков и Армир Ферати.

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура