Голема годишна награда

2012 – Трговски центар “СКОПЈЕ СИТИ МОЛ”

        – автори Грегори Ибанез, Звонко Тасевски, и Крсте Петров.

          Комисија – Билјана Филиповска, Мишко Ралев, Валентино Константиновски, Дејан Спасеновски и Дејан Секуловски.

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура