Голема годишна награда

2013 – ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ “СЕКТРОН” ул.Васил Ѓоргов 5, Скопје

        – автори Јана Гугуловска Ѓорѓевиќ и Билјана Филиповска.

         Комисија – Александар Смилевски (АА на ААМ), Владимир Пота, Мартин Гулески, Звонко Тасевски и Дејан Ивановски.

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура