Голема годишна награда

2014 – СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ЈАНЕ САНДАНСКИ” Скопје

        – автори Ѓоко Радовановиќ и Горан Тодоровиќ.

           Комисија – Вера Ќосевска (АА на ААМ), Радован Раѓеновиќ, Ангел Ситновски, Снежана Илиевска, и Јана Гугуловска Ѓорѓевиќ.

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура