Голема годишна награда

2003 – ЗГРАДА НА СОВЕТОТ на општина Босилево – арх. Томе Тимов,

           Комисија – Ј.Константинов, А.Смилевски, Б.Филиповска, Д.Стоилковски и О.Марина.

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура