Голема годишна награда

2002 – ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ во нас.Црниче

        – автори  Тамара Михаилова, Росица Минчева, МиодрагАтанацковиќ, Александар и Бранислав Најдовски,

           Комисија – С.Брезоски, М.Гулески, Ј.Мицајкова, К.Муратовски и Н.Павловски.

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура