Голема годишна награда

  2001 – не е доделена,

             Комисија – А.Серафимовски, М.Грчев, Б.Муча, Љ.Ѓорѓевиќ, Д.Марковиќ.

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура