Голема годишна награда

2000 – Гимназија “НОВА” – проф.Мартин Гулески и проф.Влатко П.Коробар,

           Комисија  - изборот е извршен со таен селектор.

 

 

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура