Голема годишна награда

1999 – ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ  на “ЛЕК” – арх. Снежана Илиевска,

            Комисија - изборот е извршен со таен селектор.

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура