Голема годишна награда

1996 – СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ во Струга – арх.Вангел Рафтовски,

           Комисија - изборот е извршен со таен селектор.

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура