Голема годишна награда

1994ДЕЛОВЕН ЦЕНТАР во Битола – арх. Сотир Шундовски,

           Комисија – изборот е извршен со таен селектор.

 

GolemaGodisnaNagrada

Архивирај ја македонската архитектура