Андреја Дамјанов

НАГРАДА “АНДРЕЈА ДАМЈАНОВ“ 2015 


Според Статут на ААМ и Правилникот за доделување на наградата „Андреја Дамјанов“ и Записникот на петчлената Комисија за додела на наградата за 2015 год. во состав:
- Вера Ќосевска – претседател на Комисја, член на АА
- Искра Ефремова, диа – член на УО на ААМ
- проф. Влатко П. Коробар, диа
- Миодраг Митровиќ, диа
- Ѓоко Радовановиќ, диа


Управниот одбор на ААМ донесе Одлука :
Добитник на наградата “Андреја Дамјанов“ за 2015 г., како признание за животно дело, особени достигнувања и личен придонес во развојот на архитектурата и градителството е архитект МАРТИН ГУЛЕСКИ.
Промоцијата на добитникот под покровителство на Министерството за култура на РМ и во организација на ААМ ќе се одржи во Црквата “Рожденство на Пресвета Богородица“ во Скопје на 19.11.2015 (четврток) со почеток во 19 часот.


ПРОГРАМА НА ПРОМОЦИЈАТА
• Воведен збор на претседателот на УО на ААМ 
• Збор на претседателот на Комисијата за доделување на наградата 
• Обраќање на добитникот на наградата
• Дружење со пригоден коктел

 

AndrejaDamjanov

Архивирај ја македонската архитектура