БИМАС

 

БИМАС 2016

 

1. Време на одржување

               17 - 31.05.2016 година.

2. Организационен Одбор

              Бојан Каранаков - претседател, Огнен Марина, Јован Ивановски, Ана Радоњиќ, Слободан Велевски, Нина К.Тодоровска, Иван Николовски, Фросина Зафировска.

3. Број на учесници

             76

4. Жири - комисија

             Мирослав Грчев – претседател, Владимир Пота,, Владимир Десков, Невена Георгиевска,

             Дејан Секуловска, Дамјан Цингарски, Фросина Зафировска.

5. Наградени

              Тренинг центар ФК Вардар

Автори: Минас Бакалчев диа, Саша Тасиќ диа, Гордан Петров диа и Александар Петановскидиа.

6. Селектор               

               Александар Радевски

7. Спонзори

                МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА главен покровител,

Комора на овластени архитекти и овластени иженери, Фејдом, Адинг, Абикс, Биро прес, Кнауф, Еуролинк.

 

Bimas

Архивирај ја македонската архитектура