КОНКУРС

Министерство за образование
објавува конкурс за избор на идејно решение
за објекти за високо образование.
 
Подетални информации можете да добиете на:
 
 
Подигање на документација е преку електронскиот систем
за јавни набавки (ЕСЈН).
Можат да го подигнат само оние кои се регистрирани во 
Биро за јавни набавки.
Архивирај ја македонската архитектура