Контакт

Асоцијација на архитекти на Македонија
Даме Груев 14 A

1000 Скопје

T: +389 (0) 2 3237 277, +389 (0) 76 350 336

contact@aam.org.mk

kontakt.aam@gmail.com