ЈАВЕН ПОВИК

" Голема годишна награда " 2016 год.

 
Почитувани колеги,
 
Асоцијација на архитекти на Македонија_ААМ 
и оваа година се подготвува за доделување на Големата годишна награда
за најуспешно реализирано архитектонско дело 
за тековната календарска година.
 
Во прилог има pdf. од ЈАВНИОТ ПОВИК.
 
 
 
Со почит,
 
 

 

" Голема годишна награда "  2016 год.

Архивирај ја македонската архитектура