"Лакше је гледати у заблуде него открити истину"

од списанието "АРХИТЕКТУРА 187"

Архивирај ја македонската архитектура